• Avrupa

  Avrupa Birliği ve Türkiye’de Engelli Politikaları

  Şu anda dünya nüfusunun % 15 gibi bir kısmının, çok yakın gelecekte ise % 25 gibi büyük bir oranının bakıma muhtaç hale geleceği düşünüldüğünde; Dünyanın ve Avrupa’nın gündeminde önemli bir yer bulan

 • Mucize

  Mucize - Günlük

  Günlük (I) s. 1 O günkü, o günle ilgili. 2 a. Günü gününe tutulan anı yazısı veya bu yazıları içine alan eser, günce. Mucize a. Ar. (- . .) 1 İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay. 2 İnsan

 • Tarihi

  Tarihi Geçmişi ve Eserleriyle Avanos

  Avanos, Anadolu’daki en eski yerleşim alanlarından birisidir. Türkler gelmeden önce pek çok farklı kavimler buralarda yaşamış ve kendi medeniyetlerini kurmuşlardır. Savaşların, istilaların, doğal afet

 • Türk

  Türk Dili 1 El Kitabı

  Topluluk hâlinde yaşayan tüm canlıların hemcinsleriyle anlaşmak için kendilerine özgü bir anlaşma aracı kullandıkları bilinen bir durumdur. Hiç kuşku yok ki bu canlılar arasında en gelişmiş olanı insa

 • Kutsal

  Kutsal Topraklarda Münazara

  Gençlik yıllarımın başlarında çeşitli dinler, ekoller ve mezhepler hakkında araştırmalar yapmaya başladım. Bu araştırmalarımın sonucunda insanların kurtuluş yolunun İslam’da olduğunu gördüm. Daha sonr

 • İslam

  İslam Kültür ve Medeniyetinde Şianın Rolü

  İslam Kültür ve Medeniyetinde Şia’nın Rolü adlı kitap Ehlibeyt (a.s) Ekolü izleyicilerinin düşünce ve kültür tarihinin yeniden okunması ve İslam medeniyetinin şekillenmesinde Şiî âlimlerin katkısının

z